logo

Postbus 178   
5110 AD Baarle Nassau
T: 06-83008663
Email: info@arbmanagement.nl

 

 

 

 

 

 
   

All Round Bouwmanagement ARB Management

Bouwen zonder zorgen

Wie ‘a’ zegt……moet bij ARB meer dan ‘b’ kunnen zeggen.

Als uw partner in Bouw Management verzorgen wij de begeleiding van bouwprojecten van ‘a’ tot ‘z’. Kleinschalige of grote nieuwbouwprojecten, verbouwingen, onderhoud, renovatie en beheer…. het is ons dagelijks werk.

Uw bouwplannen en ideeën worden met onze (bege)leiding werkelijkheid.

 


 

bouwtekening 3D

 

puzzle

onderhouden....

Behalve ondernemers zitten ook woningcorporaties, beleggers, winkelketens en bedrijven met lust en…. lasten! Onderhoud van woningen en panden is (kostbare) noodzaak. Neem daarvoor een deskundige partner in de arm. ARB stelt, met als leidraad uw wensen en mogelijkheden, een onderhoudsplan op en regelt de uitbesteding van deze werkzaamheden. De begroting en planning kunnen jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld worden. Gemaakte afspraken en beschikbare budgetten worden vastgelegd in een onderhoudscontract. Onze relaties weten daardoor niet alleen waarop ze ARB mogen aanspreken maar ook welke prijs zij voor die diensten betalen.

ondersteunen....

Voor ondernemers in de bouw en projectontwikkelaars vormen ze een schrikbeeld; de momenten van piekbelasting, ARB biedt in zo’n geval tijdelijke ondersteuning door het geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Het prijskaartje

ARB houdt niet van loze beloftes en vage afspraken. U hebt er recht op te weten waar u aan toe bent. Als ARB de voorbereiding van een project op zich neemt wordt meestel het landelijk geldende tariefsysteem, dat neerkomt op een percentage van de bouwsom als vergoeding, als uitgangspunt genomen. Voor overige werkzaamheden en directievoering geldt normaliter een vergoeding per uur. Indien gewenst, kan vooraf een vrij nauwkeurige indicatie van de aanneemsom van een project gegeven worden. Alle afspraken worden veelal in contractvorm vastgelegd. Over het beschikbare budget en de uit te voeren werkzaamheden kunnen derhalve geen misverstanden ontstaan.

 

Luchtkastelen bouwen wij niet

Met allerlei plannen kunt u altijd bij ons terecht.
Ook u!
Ook u kunt een beroep op ons doen.
Als deskundige bouwadviseurs zijn we thuis op een zeer brede markt. Ondernemers, bedrijven, instanties en projectontwikkelaars, beheerders en particulieren zijn onze meest frequente opdrachtgevers. Voor hen verrichten we een breed scala van werkzaamheden: verbouwingen, uitbreidingen, nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Dankzij goede persoonlijke contacten kunnen wij daarbij maximale service bieden. Een voorbeeld: het bedrijf van een drukbezet ondernemer behoeft dringend nieuwbouw of uitbereiding. Hoe realiseert een zakenman die onbekend is met de bouwwereld zo’n project? ARB biedt de oplossing: planning, organisatie en uivoering van het project kan zorgeloos uit handen gegeven worden. Ook veel woningcorporaties, al dan niet met een beperkte eigen technische dienst, vinden in ons de geschikt (bouw) partner.

Bouwen....

Wij bieden onze relaties service op maat.
Een bouwproject kent vele fases en facetten ARB is voor een heel project, maar evengoed voor deelactiviteiten in te zetten. Zelfs als u alleen nog maar met een vaag idee rondloopt gaan we graag met u om de tafel zitten. Samen kunnen we in ieder geval tot een wensen en eisenpakket komen, waaraan uw bouwproject dient te voldoen. Dan kan ook een eerst  raming van de kosten worden gemaakt. Een schetsontwerp geeft een eerst houvast. De bureaucratische rompslop rond zaken als overheid, grondaankoop, subsidiemogelijkheden, bestemmingsplan en bouw en milieuvergunning nemen wij opdrachtgevers graag uit handen. Wie met een goedgekeurd bouwplan aan de slag wil, treft in ARB de ideale partner. Vanzelfsprekend houden wij tijdens de uitvoering de vinger stevig aan de pols. Budgetbewaking, contractnaleving en tijdige oplevering zijn daarbij hoofdzaak.